Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gołąbek Zdzisław

Zdzisław Gołąbek

ur. w 1957 roku w m. Golędzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Zdzisław Gołąbek brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Zdzisław Gołąbek, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Oskarżono go o zakłucanie porządku publicznego i udział w nielegalnym zgromadzeniu. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym w dniu 28.06.1976 r., ukarało go karą 3 miesięcy aresztu. W dniu 31.07.1976 r., decyzją komisji Orzecznictwa ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim wyrok został uchylony. Pan Zdzisław Gołąbek był pozbawiony wolności w okresie od 25.06.1976 r. do 31.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN