Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Stanisław Markowski

ur. w 1947 roku w m. Łysaków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Kazimierz Markowski jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1982 aktywnie działał w strukturach związkowych KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 14-16 XII 1981 r.  brał udział w strajku okupacyjnym w ww. kopalni. W 1982 r. związał się z jastrzębską grupą działaczy opozycji antykomunistycznej, której celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz działania na rzecz respektowania praw człowieka. W ramach tej działalności zobowiązał się do pozyskania materiału wybuchowego, który miał posłużyć do zniszczenia napisu „PZPR” znajdującego się na terenie kopalni „Manifest Lipcowy”.  W uwagi na powyższą działalność  Pan Kazimierz Markowski znalazł się w kręgu osób objętych śledztwem, które prowadził Wydział Śledczy KWMO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach w okresie od 31 VIII 1982 r. do 24 II 1983 r . W ramach podjętych czynności śledczych w dniu 11 XI 1982 r. Pan Kazimierz Markowski został zatrzymany na podstawie Decyzji nr 676/V-2 o internowaniu, a w dniu 17 XI 1982 r. tymczasowo aresztowany, dokonano przeszukania mieszkania oraz przesłuchania ww. Na podstawie zebranego materiału dowodowego w dniu 17 XI 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach przedstawiła Panu Kazimierzowi Markowskiemu zarzut, że w miesiącu czerwcu 1982 r. zgromadził na terenie Jastrzębia-Zdroju bez wymaganego zezwolenia materiał wybuchowy, a sprawa została skierowana do sądu . W dniu 21 IV 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał Pana Kazimierza Markowskiego na karę 1 roku pozbawienia zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od dnia 11 XI 1982 r. do 25 III 1983 r. i w dniu 25 III 1983 r. Pan Kazimierz Markowski został zwolniony z aresztu. W dniu 21 IX 1983 r. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie zawiesił warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby 4 lat.  
Z uwagi na prowadzenie działalności opozycyjnej Pan Kazimierz Markowski był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN