Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Włodzimierz Maciejewski
ur. w 1940 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Henryk Maciejewski był pracownikiem Pabianickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Pamotex” w Pabianicach i redaktorem naczelnym gazety zakładowej „Nowiny Włókniarskie”. W 1980 r. został inicjatorem powstania i działaczem NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wielokrotnie inspirował akcje protestacyjne.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach zdelegalizowanego związku. Był autorem tekstów do artykułów w nielegalnym wydawnictwie „Akcja Konspiracyjna”. W wyniku przeszukania w jego miejscu zamieszkania, przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 1982 r. odnaleziono rękopisy artykułów wykorzystywanych w prasie podziemnej. Za powyższe został internowany w okresie od 9 czerwca do 15 listopada 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie. 
Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r. 
 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN