Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dorota Tatiana Błażewicz

ur. w 1969 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W latach 1981-1989 Dorota Błażewicz była zaangażowana w działalność opozycyjną wraz z rodzicami Bohdanem i Katarzyną oraz bratem Pawłem. W jej rodzinnym domu we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w. funkcjonowały: konspiracyjna drukarnia, wydawnictwo podziemne „Oficyna im. Grzegorza Przemyka” oraz punkt kolportażu. Rodzina zajmowała się regularnie drukiem czasopism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wyrostek” i wielu innych.
Od 1982 r. Dorota Błażewicz podejmowała wiele działań dla Solidarności Walczącej: była kurierem informacji oraz matryc drukarskich, pomocnikiem drukarza, kolporterem w swojej szkole (V LO we Wrocławiu). Brała też udział w manifestacjach ulicznych organizowanych przez NSZZ „Solidarność”, a w drugiej połowie lat osiemdziesiątych była aktywnym uczestnikiem ruchu „Pomarańczowa Alternatywa”, wywodzącego się z wrocławskich środowisk młodzieżowych i akademickich.
7 kwietnia 1987 r. podczas rewizji przeprowadzonej przez SB Dorocie Błażewicz udało się ukryć znaczną część sprzętu drukarskiego, dzięki czemu „Oficyna im. Grzegorza Przemyka” mogła pracować bez przerwy.
Z powodu swej działalności Dorota Błażewicz była kilkakrotnie zatrzymywana przez milicję.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001.