Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Borowiec Janusz
Janusz Witold Borowiec
ur. w 1956 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014

Biogram

Janusz Witold Borowiec od 1981 r. pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. W 1981 r. był inicjatorem utworzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Archiwum Państwowym w Rzeszowie, pełnił następnie funkcję sekretarza tej komisji. 
W latach 1984-1987 należał do „Solidarności Walczącej” Oddział Rzeszów. W tym okresie wraz z innymi pracownikami: Marią Baran i Andrzejem Łyko, prowadził w Archiwum Państwowym w Rzeszowie magazyn papieru na potrzeby „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w „Solidarności Walczącej” kilkakrotnie uczestniczył w kolportażu nielegalnych ulotek i prasy podziemnej m.in. w 1984 r. na Osiedlu 1000-lecia oraz w okolicach ul. Sportowej w Rzeszowie. Przewoził również z Andrzejem Łyko maszynę do pisania oraz matryce drukarskie; brał także udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności” i "Solidarności Walczącej" (msze za Ojczyznę, z okazji 3 maja i 31 sierpnia).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN