Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Pająk
ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 648/2012

Biogram

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego był aktywnym działaczem niepodległościowym, głównie w zakresie druku i kolportażu wydawnictw tzw. drugiego obiegu. W latach 1982-1983 zajmował się kolportażem wydawnictw i prasy podziemnej (m.in. „Tygodnika Mazowsze”) wydawanych w nielegalnej drukarni w Falenicy, z którą w tym okresie współpracował. Od 1983 r. drukował i rozpowszechniał „Zeszyty historyczne”, a także współorganizował tworzenie niezależnej biblioteki w Muzeum Narodowym. Od 1988 r., jako działacz reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej, współpracował z Janem Józefem Lipskim. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, w zakresie dystrybucji tzw. bibuły, kolportował na terenie całego kraju pismo „Robotnik” sygnowane przez PPS. Z powodu prowadzonej działalności pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej