Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skrzypek Piotr

Piotr Zbigniew Skrzypek

ur. w 1962 roku w m. Bogdaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Piotr Skrzypek w latach 1982 – 1984 był inwigilowany przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa.  Za czynną napaść na funkcjonariuszy MO podczas demonstracji antyrządowej w dniu 31.08.1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim został skazany na podstawie art. 234 kk w zw. art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 01.09.1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym. Sąd Wojewódzki wyrokiem z dnia 06.09.1982 r. skazał Piotra Skrzypka na karę 3 lat pozbawienia wolności. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony warunkowo dniu 16.03.1983 r. na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Włocławku w związku z ułaskawieniem Piotra Skrzypka przez Radę Państwa. Okres próby wyznaczono do dnia 08.03.1986 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej