Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sławomir Majewski
ur. w 1955 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Sławomir Majewski od kwietnia 1981 r. był pracownikiem redakcji dwutygodnika „Kwadrat” – organu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił również funkcję kierownika wydawnictwa.
Z uwagi na podejmowane na łamach pisma inicjatywny opozycyjne został uznany za osobę niebezpieczną dla porządku publicznego PRL i internowany Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie z dnia 12 grudnia 1981 r. 
Wobec ukrywania się, został zatrzymany dnia 17 kwietnia 1982 r. i od dnia 19 kwietnia 1982 r osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony z internowania w dniu 12 czerwca 1982 r.  


 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej