Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Majewski

ur. w 1955 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Sławomir Majewski od kwietnia 1981 r. był pracownikiem redakcji dwutygodnika „Kwadrat” – organu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił również funkcję kierownika wydawnictwa.
Z uwagi na podejmowane na łamach pisma inicjatywny opozycyjne został uznany za osobę niebezpieczną dla porządku publicznego PRL i internowany Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie z dnia 12 grudnia 1981 r. 
Wobec ukrywania się, został zatrzymany dnia 17 kwietnia 1982 r. i od dnia 19 kwietnia 1982 r osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony z internowania w dniu 12 czerwca 1982 r.  


 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności