Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Stanisław Rupiński

ur. w 1960 roku w m. Głowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W latach 1980-81 członek uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik wraz z grupą studentów AGH strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. W dniu 18 grudnia 1981 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r.
Po uwolnieniu zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Uczestnik licznych manifestacji, w związku z udziałem w których był zatrzymywany i karany grzywnami.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • A. Smółka-Gnauk, „Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Warszawa 2012
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011
    • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No future !, Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014