Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Knop Roman

Roman Knop

ur. w 1955 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Roman Knop był od 1976 r. zatrudniony jako elektromonter w Zakładach Radiowych „Radmor” w Gdyni. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w swoim zakładzie pracy. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, gdzie zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej, wszedł ponadto w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnej „S” w „Radmorze” poprzez druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. 20 kwietnia 1984 r. został zatrzymany pod zarzutem rozpowszechniania podziemnego „Tygodnika Mazowsze”. 24 kwietnia osadzono go w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie przebywał do 31 lipca 1984 r. 28 sierpnia 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku na mocy ustawy o amnestii umorzyła postępowanie w sprawie Pana Romana Knopa. 
Ponadto w okresie od 18.12.1984 r. do 08.01.1985 r. Pan Roman Knop był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Koteria”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności