Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Lis
ur. w 1930 roku w m. Szówsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był założycielem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Inspektoracie PZU w Jarosławiu oraz członkiem Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 29 marca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność związkową w podziemiu. Kolportował nielegalną prasę oraz ulotki, brał udział w tajnych zebraniach. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB w Jarosławiu i Przemyślu. W latach 1981-1986 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w okresie od 1 marca 1982 r. do 1 marca 1984 r. zastrzeżono mu prawo wyjazdu za granicę. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN