Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wolf Tadeusz

Tadeusz Jan Wolf

ur. w 1948 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
W latach 1978–1980 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W czerwcu 1979 r. podpisał w Poznaniu deklarację o powołaniu Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego, a w jego kaliskim mieszkaniu zorganizowano punkt konsultacyjny KSS oraz drukarnię niezależnego pisma „Wolne Słowo”, które współredagował i kolportował. 6 marca 1980 r. pod zarzutem poświadczenia nieprawdy w dokumentach został tymczasowo aresztowany, co w rzeczywistości miało na celu zneutralizowanie działalności opozycyjnej w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych. Areszt Śledczy w Poznaniu opuścił 24 marca 1980 r., a prowadzone postępowanie umorzono. W marcu 1981 r. zainicjował powstanie kaliskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, od kwietnia pełnił funkcję kierownika Działu Informacji przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do chwili zatrzymania w dniu 13 kwietnia 1983 r. W tym okresie działał w podziemnym Tymczasowym Komitecie Koordynacyjnym Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa i zajmował się kolportażem pism bezdebitowych. Od 2 maja do 21 lipca 1983 r. był tymczasowo aresztowany pod zarzutem współorganizacji nielegalnego pierwszomajowego pochodu w Kaliszu; dochodzenie w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone na mocy amnestii. Powodem kolejnego aresztowania - od 19 lutego do 5 marca 1985 r. - stało się uchylanie od złożenia zeznań w charakterze świadka w śledztwie przeciwko osobom podejrzanym o gromadzenie w celu rozpowszechniania wydawnictw podziemnej „Solidarności”. W latach 1983–1989 działał w podziemnych strukturach NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pełniąc m.in. funkcję rzecznika Zarządu Wojewódzkiego w Kaliszu. W latach 1977–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej