Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Połeć Paweł

Paweł Piotr Połeć

ur. w 1951 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Paweł Połeć był inspektorem BHP w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Słupsku, zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”. Był też pracownikiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego oraz Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku. W 1981 r. włączył się również w działalność Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu. W 1982 r. został współorganizatorem powstania Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku oraz redaktorem naczelnym pisma „Solidarność Słupska”. Zajmował się drukiem i kolportażem ulotek i podziemnych pism sygnowanych przez "Solidarność”. 
W związku z prowadzoną działalnością został dwukrotnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresach: od 14 grudnia 1981 r. do 30 stycznia 1982 r. oraz od 3 maja 1982 r. do 15 lipca 1982 r.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Dnia 15 grudnia 1982 r. został zatrzymany i postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszlinie z dnia 17 grudnia 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie z dnia 24 marca 1983 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, podwyższoną wyrokiem  Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 9 maja 1983 r. do 2 lat i 6 miesięcy. Karę więzienia odbywał w Areszcie Śledczym w Słupsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony z więzienia w dniu 30 lipca 1983 r. na mocy postanowienia WSG w Koszalinie z dnia 29 lipca 1983 r. o darowaniu kary reszty pozbawienia wolności na podstawie ustawy o amnestii.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne w latach 1985 -1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN