Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziura Ignacy

Ignacy Jakub Dziura

ur. w 1949 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Ignacy Jakub Dziura od 1969 r. pracował w Hucie Stalowa Wola. We września 1980 r. był członkiem komitetu założycielskiego, a następnie wszedł w skład Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Huty Stalowa Wola. 
Od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. prowadził nielegalną działalność związkową m.in. jako uczestnik akcji protestacyjnych, kolporter ulotek i wydawnictw podziemnych, zaangażowany w zbiórkę składek na pomoc dla osób represjonowanych. Był członkiem utworzonego w październiku 1987 r. Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Huty Stalowa Wola.
28 kwietnia 1988 r. podczas kolportowania ulotek został zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB na 48 godzin. Kierowano również przeciwko niemu sprawy do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej w dniu 28 kwietnia 1988 r. oraz rozrzucanie ulotek nawołujących do udziału w zgromadzeniu publicznym, został ukarany 19 maja 1988 r. grzywną w wysokości 40 tys. zł i zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania w wysokości 1 tys. zł oraz publikacji informacji o wymierzonej karze w „Tempie Socjalistycznym”. Za działalność w NSZZ „Solidarność” od września 1988 r., został ukarany 30 listopada 1988 r. grzywną w wysokości 40 tys. zł i zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania w wysokości 1,5 tys. zł.
Inwigilowany przez Słuzbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN