Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Józef Nicman

ur. w 1947 roku w m. Ciechanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W 1980 r. był współzałożycielem i rzecznikiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Graficznych w Ciechanowie. W okresie stanu wojennego zajmował się m.in. kolportowaniem ulotek i nielegalnych wydawnictw oraz brał udział w marszach i spotkaniach organizowanych przez opozycję. W związku z prowadzoną działalnością był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od 1988 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w filii FSO w Ciechanowie. W 1989 r. został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej „Solidarności” w Ciechanowie. Przez kilka miesięcy 1989 r. był również wydawcą i redaktorem naczelnym nielegalnego pisma „Informator Ciechanowskiej Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN