Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ślęzak Marcin

Marcin Tomasz Ślęzak

ur. w 1963 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Instruktor harcerski, drużynowy w szczepie „Szarej Siódemki” – 7 KDH.
W latach 1983-89 zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). 
W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej wdrażał model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, rozwinięty poprzez dorobek Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Organizator udziału harcerzy w niezależnych obchodach święta 11 Listopada w katedrze wawelskiej. 
Związany z działalnością Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy kościele pw. Św. Idziego w Krakowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Hausner, M. Kapusta, "Harcerstwo duchowej niepodległości", Kraków 2009