Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edmund Parzyszek
ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

W latach 1981-1989 wraz z żoną brał udział w drukowaniu i kolportażu nielegalnych czasopism m.in. „Tygodnika Wojennego” a następnie „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. W jego mieszkaniu ulokowany był magazyn podziemnych wydawnictw.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków