Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Smardz

ur. w 1965 roku w m. Pacanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
W latach 1985-89 zaangażowana w działalność podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Czynna przy druku niezależnych pism „Gwarek” oraz „Solidarność Hutników”. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków