Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Barbara Smardz
ur. w 1965 roku w m. Pacanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

W latach 1985-89 zaangażowana w działalność podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Czynna przy druku niezależnych pism „Gwarek” oraz „Solidarność Hutników”. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków