Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Piktel

ur. w 1955 roku w m. Łapczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Marian Piktel współpracował z podziemnymi strukturami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność” w Czarnej Białostockiej w latach 1982–1986. Współorganizował sieć kolportażu niezależnych wydawnictw. Był m.in. kolporterem pisma ,,Cień” Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,S” w Czarnej Białostockiej. Organizował akcje protestacyjne. W 1983 r. zaangażowany był w reaktywowanie struktur związkowych na terenie Fabryki Maszyn Rolniczych ,,Agromet”. W związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1984.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków