Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Kuczyński

ur. w 1965 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
W latach 80. angażował się kolportaż ulotek. Od 1986 r., po zatrudnieniu w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie”, wstąpił do zorganizowanej grupy opozycyjnej, której celem była działalność podziemna polegająca na zbieraniu funduszy z przeznaczeniem na druk ulotek oraz pomoc represjonowanym. W sierpniu 1988 r. wziął udział w zorganizowaniu i zabezpieczeniu strajku na KWK „Jastrzębie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków