Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalszczak Andrzej

Andrzej Czesław Michalszczak

ur. w 1961 roku w m. Przyprostynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 129/2016
Biogram
Andrzej Czesław Michalszczak prowadził rodzinne gospodarstwo rolne w Przyprostyni. W 1980 r. został powołany na przewodniczącego Gminnego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Zbąszyniu, a w 1981 r. na członka Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Zielonej Górze. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał współpracę z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności” ze Zbąszynia i Siedlca. W tym okresie funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim  rozmowy ostrzegawcze. W 1983 r. brał udział w spotkaniach organizowanych przez działaczy Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Siedlcu. Od 1984 r. był współorganizatorem wyjazdów rolników do Częstochowy w ramach działalności w Duszpasterstwie RI w Siedlcu. W 1988 r. został powołany na członka Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w Zielonej Górze. W 1989 r. był inicjatorem reaktywowania Gminnej Rady Rolników NSZZ RI „Solidarność” w Zbąszyniu. Ponadto został powołany na członka Komitetu Obywatelskiego ”Solidarność” Ziemi Wolsztyńskiej i Zbąszyńskiej.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN