Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Dancewicz

ur. w 1948 roku w m. Bieszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Michał Dancewicz był działaczem NSZZ „Solidarność” od początku powstania związku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Bytomiu.             Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach związku. 
Wraz z innymi działaczami NSZZ „Solidarność" zaangażował się w zbieranie składek na pomoc rodzinom osób internowanych, aresztowanych i represjonowanych przez władze komunistyczne. 
Jednocześnie zajmował się kolportażem prasy podziemnej m.in. „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego i „Tygodnika Mazowsze”, jak również ulotek sygnowanych przez „Solidarność”. 
Z racji prowadzenia działalności opozycyjnej Pan Michał Dancewicz podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez organy bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej