Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Aleksander Biel

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2011
Biogram
Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany 29 czerwca i pobity w trakcie tzw. "ścieżek zdrowia". W dniu 29 czerwca 1976 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia orzekło wobec niego karę 2 miesięcy aresztu. Dnia 24 lipca 1976 r. Prokuratura Rejonowa w Radomiu postawiła mu zarzut popełnienia przestępstwa dotyczącego udziału w zbiegowisku publicznym i gwałtownym zamachu na funkcjonariuszy publicznych. Wyrokiem sądu z dnia 24 sierpnia 1976 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 3000zł.  1 października 1976 r. został warunkowo zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN