Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Aleksander Biel
ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2011

Biogram

Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany 29 czerwca i pobity w trakcie tzw. "ścieżek zdrowia". W dniu 29 czerwca 1976 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia orzekło wobec niego karę 2 miesięcy aresztu. Dnia 24 lipca 1976 r. Prokuratura Rejonowa w Radomiu postawiła mu zarzut popełnienia przestępstwa dotyczącego udziału w zbiegowisku publicznym i gwałtownym zamachu na funkcjonariuszy publicznych. Wyrokiem sądu z dnia 24 sierpnia 1976 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 3000zł.  1 października 1976 r. został warunkowo zwolniony.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN