Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borek Piotr

Piotr Borek

ur. w 1943 roku w m. Lubartów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Piotr Borek od  1980 r. był działaczem NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego "Geofizyka" w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej w "Geofizyce", a następnie członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "Solidarność" Regionu Toruńskiego. Od 1982 r. reprezentował zakład pracy w Tymczasowym Prezydium Zarządu Regionu "Solidarności".
Zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw. Był redaktorem, autorem i drukarzem podziemnego zakładowego pisma „Geofon”. W dniu 4 czerwca 1985 r., po  dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania i pracy, podczas którego znaleziono podziemne wydawnictwa oraz urządzenie do powielania, został zatrzymany, następnie postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 6 czerwca 1985 r. tymczasowo aresztowany. Zastosowany wobec niego areszt uchylono w dniu 2 sierpnia 1985 r. Aktem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 30 sierpnia 1985 r. został oskarzony o to, że w okresie od lipca 1984 r. do dnia zatrzymania, posiadał bez wymaganego zezwolenia urządzenie drukarskie w postaci sitodruku, na którym sporządzał nielegalne broszury. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 listopada 1985 r. został uznany winnym zarzucanego mu czynu i skazany na karę grzywny, na poczet której zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach "Solidarności".
W związku z powyższym był  inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r. oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1985-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej