Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobol Teresa

Teresa Sobol

ur. w 1960 roku w m. Limanowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Jako studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaangażowana w działalność uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek Zarządu NZS AWF.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NZS skupionych w Ruchu Oporu NZS. Począwszy od 1982 r. zaangażowana w druk prasy drugoobiegowej, w szczególności „Hutnika” i „Barykady”. W zajmowanym przez nią mieszkaniu funkcjonował podziemny punkt poligraficzny. Czynna także w kolportażu wydawnictw podziemnych. Uczestniczka manifestacji, zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych.
W dniu 10 czerwca 1983 r. w wyniku rewizji w jej mieszkaniu zatrzymana, a następnie tymczasowo aresztowana. Osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona w dniu 2 sierpnia 1983 r. po umorzeniu prowadzonego wobec niej podstępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN