Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Tadeusz Sośniok

ur. w 1953 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Zygmunt Sośniok był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich. Był uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 r. w zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 XII 1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku na terenie kopalni. Po zakończeniu strajku kontynuował do 1989 r. swoją działalność związkową, 
m.in. drukując i rozprowadzając ulotki i wydawnictwa podziemne. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez MO i SB. 
W dniu 23 X 1988 r. został wybrany na przewodniczego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Julian” w Piekarach Śląskich. Członkowie TKZ wydawali i rozprowadzali wśród załogi zakładu pracy ulotki o treści opozycyjnej.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN