Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Teresa Szwedowska

ur. w 1932 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Janina Szwedowska brała udział  w prowadzeniu biblioteki niezależnych wydawnictw, tzw. Międzyzakładowej Biblioteki „Solidarności”, przechowując w swoim mieszkania jej zbiory w latach 1983-1985. Przechowywała ponadto materiały konspiracyjne, w tym nadajnik radiowy i dokumenty, należące do podziemnych struktur NSZZ  „Solidarność” Regionu Toruńskiego. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu kolportowała ulotki oraz podziemną prasę i wydawnictwa bezdebitowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003