Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janina Teresa Szwedowska
ur. w 1932 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017

Biogram

Janina Szwedowska brała udział  w prowadzeniu biblioteki niezależnych wydawnictw, tzw. Międzyzakładowej Biblioteki „Solidarności”, przechowując w swoim mieszkania jej zbiory w latach 1983-1985. Przechowywała ponadto materiały konspiracyjne, w tym nadajnik radiowy i dokumenty, należące do podziemnych struktur NSZZ  „Solidarność” Regionu Toruńskiego. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu kolportowała ulotki oraz podziemną prasę i wydawnictwa bezdebitowe.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003