Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Justyn Wardalski

ur. w 1940 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Justyn Wardalski prowadził działalność w latach 1980–1989, był członkiem Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. 
W sierpniu 1980 r. Justyn Wardalski uczestniczył w wiecach poparcia dla Międzyzakładowej Komisji Strajkowej w Gdańsku. W 1981 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego „Solidarność” (NSZZ „S”) w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. W tym czasie brał udział w akcjach protestacyjnych, m.in. jednodniowego strajku związanego z kryzysem bydgoskim. Był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie „Łącznik” oraz Sprawy Obiektowej o kryptonimie „Zajezdnia”.   
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Pile z 12 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Zakładzie Karnym we Wronkach, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Zakładzie Karnym w Kwidzynie, skąd został zwolniony w dniu 18 listopada 1982 r.  
Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności opozycyjnej – przystąpił do podziemnych struktur „Solidarności”. Był uczestnikiem sieci kolportażu, akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek na rzecz osób represjonowanych, działalności samokształceniowej i kultury niezależnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej