Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ścibior Jan

Jan Julian Ścibior

ur. w 1931 roku w m. Rzeczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie WSK Świdnik. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w nielegalnych strukturach „Solidarności”. W wyniku sankcji administracyjnych, które dosięgły pracowników WSK, uczestników przeprowadzonego w dniu 13.05.1982 r. strajku protestacyjnego na terenie WSK w Świdniku, do 31.05.1982 r. 178 zostało zwolnionych z pracy, w tym Jan Ścibior. Mimo pozbawienia pracy i trudnej sytuacji rodzinnej nie zaniechał działalności opozycyjnej. Od 1982 r. brał udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Lublinie i Warszawie. Od 1985 roku w jego mieszkaniu drukowane było pismo podziemnej „Solidarności” w Świdniku „Grot” oraz częściowo „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego”. Jan Ścibior zajmował się również transportem sprzętu poligraficznego na trasie Świdnik-Lublin-Świdnik. Ponadto współpracował z Henrykiem Gontarzem i kierowanym przez niego „Radiem Solidarność”. Od 1986 roku aktywnie działał w Klubie Katolickim, który był miejscem spotkań kręgów opozycyjnych i wielu aktywistów „Solidarności” z Lublina i Świdnika. Ze względu na poprzednie miejsce pracy w WSK i późniejszą przynależność do Klubu Katolickiego oraz utrzymywanie kontaktów związanych z działalnością „Solidarności” i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw  był w latach 1981-1989 inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Świdnik. Tutaj narodziła się wolność, Świdnik 2018