Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Faryna Alfreda
Alfreda Faryna
ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

Uczestniczyła w proteście robotniczym 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Z tego powodu została zatrzymana 28 czerwca 1976 r. i pobita w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. Tego samego dnia postawiono jej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 275 kk, polegającego na udziale w demolowaniu budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu, oraz zarządzono jej tymczasowe aresztowanie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z 5 sierpnia 1976 r. została skazana na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Następnie wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Karnej z 21 stycznia 1977 r. obniżono karę do 1 roku i 6 miesięcy oraz zawieszono jej wykonanie na okres próby 3 lat. Z aresztu została zwolniona 28 stycznia 1977 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej