Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szczepański Eugeniusz
Eugeniusz Szczepański
ur. w 1948 roku w m. Aleksandrów Łódzki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Eugeniusz Szczepański był współzałożycielem i członkiem dwuosobowej, nielegalnej organizacji pod nazwą „Polska Organizacja Wyzwolenia Ojczyzny” na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, działającej od jesieni 1968 r. do listopada 1969 r. Sporządził wykazy stanu uzbrojenia i sprzętu oraz szkice jednostek wojskowych, w których odbywał zasadniczą służbę wojskową, a następnie próbował przekazać je przedstawicielom ambasady USA i Radia Wolna Europa. 17.11.1969 r. został aresztowany, 6.10.1970 r. skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata odosobnienia. W więzieniach i aresztach przebywał w okresie od 17.11.1969 r. do 11.12.1971 r. W latach 1972 –1974 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN