Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stefan Królak

ur. w 1950 roku w m. Węgrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Był przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” w Węgrowie i w okresie 1980-1981 prowadził aktywna działalność związkową. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami opozycyjnymi, wielokrotnie wyjeżdżał do Warszawy zaopatrując internowanych w żywność oraz rozprowadzał wydawnictwa bezdebitowe. Zaangażował się również w prace Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych działającego na terenie województwa siedleckiego. W ramach tej działalności w dn. 22.02.1986 r. uczestniczył w zebraniu Komitetu Założycielskiego Kościelnej Fundacji Rolnej na teren woj. siedleckiego, na którym był głównym prowadzącym i został wybrany do tzw. trójki osób odpowiedzialnych za przebieg tego typu spotkań. Celem fundacji była finansowa pomoc więźniom politycznym lub ich rodzinom. W dn. 23.08.1987 r. uczestniczył w zebraniu na którym podjęto uchwałę o powołaniu organizacji społeczno-zawodowej rolników pod nazwą „Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego”. W dn. 08. 11.1987 r. wybrano go na jednego z zastępców członków komitetu założycielskiego tej organizacji, a w dn. 06.10.1988 r. wszedł do jej zarządu oraz reprezentował ten związek podczas prób jego rejestracji w sądach. Pan Marek Królak w trakcie Wojewódzkiego Zjazdu „Solidarności” RI w dn. 12.02.1989 r., został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ RI „Solidarność” oraz był delegowany na krajową konferencję ideowo-programową NSZZ RI „Solidarność”, organizowaną w dn. 18-19.03.1989 r. Magdalence. Marek Królak był inwigilowany od 1982 r. przez osobowe źródła informacji, przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz  dokonano przeszukań w jego domu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej