Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Bogusław Spitzer

ur. w 1949 roku w m. Dzierżoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Janusz Spitzer prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju od chwili powstania związku. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym na w/w kopalni. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórki pieniędzy dla rodzin represjonowanych działaczy „Solidarności”. 
W 1982 r. nawiązał współpracę z Komitetem Obrony Solidarności. Był współzałożycielem i współpracownikiem Radia „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach jastrzębskiej delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (RKW) Pan Janusz Spitzer zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw m.in.: „Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ość” oraz „Regionalny Informator Solidarności”. 
Od marca 1988 r. współpracował z MKZ NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju. 
W sierpniu 1988 r. zaangażował się  w organizowanie pomocy dla strajkujących górników w Jastrzębiu-Zdroju. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków