Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Binkowski Jerzy

Jerzy Stanisław Binkowski

ur. w 1948 roku w m. Zagacie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Jerzy Binkowski był w latach 1980-1981 członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r., brał udział w strajku pracowników ww. zakładu. Zaangażował się również w organizowanie podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 
Pan Jerzy Binkowski został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa w dniu 29 IX 1983 r., a następnie tymczasowo aresztowany, na mocy Postanowienia wydanego przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej z dnia 1 X 1983 r. Prokuratura postawiła ww. zarzut pełnienia funkcji przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, sporządzania, drukowania  i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, a także uczestnictwa w przygotowywaniu audycji radiowych emitowanych w rejonie Bielska-Białej przez Radio „Solidarność”. 
Pan Jerzy Binkowski został osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, a następnie przeniesiony do Aresztu Śledczego w Katowicach. Zwolniony na podstawie Postanowienia o uchyleniu aresztu, wydanego przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej w dniu 24 VII 1984 r. 
W latach 1983-1985 Pan Jerzy Binkowski w dalszym ciągu podlegał kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa. Dodatkowo został objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę, w okresie od października 1983 r. do listopada 1984 r. Dopiero w grudniu 1984 r., Pan Jerzy Binkowski wyjechał na pobyt stały do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności