Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciołek-Poniatowski Marek

Marek Ryszard Ciołek-Poniatowski

ur. w 1941 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” na UMCS i w Regionie Środkowo-Wschodnim, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych. Był bardzo aktywnym lektorem MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, organizatorem bardzo wielu zebrań założycielskich „Solidarności” w zakładach pracy. Był członkiem Komisji Wydziałowej Wydziału Ekonomicznego oraz członkiem Komisji Rewizyjnej UMCS, a także członkiem zespołu ekspertów przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, ekspertem i wykładowcą w zakresie ekonomii. Od lutego 1981 r. był członkiem Rady Programowo-Organizacyjnej oraz kierownikiem Działu Instruktażu Bieżącego Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego. Jako przedstawiciel UMCS był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. Podczas obrad WZD w maju 1981 r. wybrany został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową i opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności” Był pierwszym przewodniczącym podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu (od grudnia 1981 r. do lipca 1982 r.) W 1983 roku dwukrotnie przeprowadzono z Markiem Ciołkiem-Poniatowskim rozmowy ostrzegawcze, w ramach akcji “Klon-2”. Pierwszą “mającą na celu zneutralizowanie jego postawy i oddziaływania antysocjalistycznego na środowisko pracowników naukowych Wydz. Ekonomii UMCS w Lublinie” i drugą, po przeprowadzonym w dniu 11.04.1983 r. przeszukaniu mieszkania, w trakcie którego odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe. W dniu 21.03.1984 r. z kolei przeprowadzono przeszukanie w miejscu pracy na Wydz. Ekonomii UMCS, w wyniku którego również odnaleziono i zarekwirowano publikacje niezależne. Pan Marek Ciołek-Poniatowski w latach 1984-1989 nie był już pracownikiem UMCS i utrzymywał się z własnego gospodarstwa rolnego. W 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” Województwa Lubelskiego. Bardzo aktywnie wspierał kampanię wyborczą kandydatów KO, współorganizował spotkania przedwyborcze. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Marcin Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2014
    • „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 1980-2000 pod red. M. Jędrycha, J. Kaczora, A. Padewskiego, R. Taranko, Lublin 2000