Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Walencewicz

ur. w 1948 roku w m. Jodoziory
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
W maju 1981 r. był jednym z inicjatorów powstania ruchu związkowego w organach Milicji Obywatelskiej ówczesnego województwa suwalskiego. Uczestniczył w licznych tajnych spotkaniach, mających na celu utworzenie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. W dniach 1 czerwca 1981 r. oraz 9 czerwca 1981 r. brał udział w Ogólnopolskich Zjazdach Delegatów Związków Zawodowych Funkcjonariuszy MO, odbywających się w siedzibie Batalionu Patrolowego KSMO w Warszawie. W związku z aktywną działalnością w ruchu związkowym, w dniu 15 sierpnia 1981 r. został zwolniony ze służby w MO. Po zwolnieniu miał problemy ze znalezieniem pracy. Jednakże w dalszym ciągu działał w ruchu na rzecz powstania ZZFMO. Brał udział w przygotowaniu materiałów do rejestracji ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Zajmował się również rozklejaniem plakatów, kolportowaniem ulotek, komunikatów i innych materiałów na terenie Suwałk i Białegostoku. Brał udział w licznych spotkaniach z funkcjonariuszami zwolnionymi za działalność opozycyjną oraz w wiecach protestacyjnych w Białymstoku. Udzielał także pomocy działaczom „Solidarności” z Białegostoku. W 1989 r. powrócił do pracy w Policji na mocy ustawy o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów