Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Władysław Kotlarski
ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1981-1989 zajmował się organizacją pomocy materialnej dla związkowców oraz kolportażem ulotek i niepodległościowych wydawnictw („Tygodnik Mazowsze”, „Kos”, „Wola” i innych). Brał również udział w akcji ukrycia przed władzami zakładowego sztandaru NSZZ „Solidarność”. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, Warszawa 2014