Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Władysław Kotlarski

ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1981-1989 zajmował się organizacją pomocy materialnej dla związkowców oraz kolportażem ulotek i niepodległościowych wydawnictw („Tygodnik Mazowsze”, „Kos”, „Wola” i innych). Brał również udział w akcji ukrycia przed władzami zakładowego sztandaru NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, Warszawa 2014