Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żuk Wojciech

Wojciech Maciej Żuk

ur. w 1954 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Wojciech Żuk w dniu 19.12.1981 r. został zatrzymany przez patrol milicyjny na terenie Wałcza w trakcie wykonywania napisów Polski Walczącej oraz innych haseł przeciwko ustrojowi PRL na murach budynków        i witrynach sklepów. Postanowieniem Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu został osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu i objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 30.12.1981 r. skazano go na 2 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Jednak w drodze rewizji nadzwyczajnej Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie w dniu 22.01.1982 r. zmienił wyrok w części dotyczącej kary zasadniczej poprzez podwyższenie wymierzonej poprzednim wyrokiem kary dwóch lat pozbawienia wolności do kary 4 lat pozbawienia wolności W dniu 04.08.1983 r. na mocy amnestii wyrok złagodzono do dwóch lat pozbawienia wolności. Skazany Wojciech Żuk karę pozbawienia wolności odbywał kolejno: od 20.01.1982 r. - ZK we Wronkach, od 05.03.1982 w ZK w Sieradzu, od 26.03.1982 r. w ZK w Kaliszu , od 08.06.1982 r. w ZK Wrocławiu, a od 02.03.1983 r. - ZK w Strzelnie, z którego został zwolniony w dniu 02.09.1983 r. i poddany dozorowi kuratora sądowego.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej