Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oczko Andrzej

Andrzej Władysław Oczko

ur. w 1950 roku w m. Żywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Pan Andrzej Oczko został członkiem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Piast” w Tychach w 1980 r.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, za co został zatrzymany w dniu 28 XII 1981 r. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach dnia 30 XII 1981 r. tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że  od 14-28 XII 1981 r.  mimo zawieszenia działalności NSZZ „Solidarność” nie zaprzestał działalności związkowej, uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w KWK „Piast”, gdzie jako członek Komitetu Strajkowego brał udział w podejmowaniu decyzji o zablokowaniu szybów wyjazdowych, organizowaniu  żywności oraz opracowywaniu postulatów strajkowych. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 12 V 1982 r. umorzono postępowanie karne. Pan Andrzej Oczko został zwolniony z aresztu w dniu 12 V 1982 r.,  a dnia 13 V 1982 r. ponownie zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu do dnia 8 VII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej