Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Heller Janusz

Janusz Marek Heller

ur. w 1954 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Janusz Heller był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego krytykował władze PRL i był podejrzewany przez SB o inspirowanie uczniów do działalności opozycyjnej (m.in. do kolportażu ulotek). Od marca 1982 r. wspierał uczniów zaangażowanych w działalność Szkolnego Koła Oporu Społecznego (SKOS). 15 października 1982 r. w jego mieszkaniu dokonano przeszukania, podczas którego odnaleziono podziemne wydawnictwa. W związku z powyższym został zatrzymany i umieszczony w areszcie KW MO w Poznaniu, gdzie 16 października 1982 r. został pobity podczas przesłuchania. Kolejny raz został pobity podczas przesłuchania 20 października 1982. W listopadzie 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w Wojskowym Obozie Specjalnym (JW 1431) w Rawiczu, w którym przebywał od 8 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Od września 1985 r. Janusz Heller jako kierownik Domu Kultury (DK) „Krąg” w Poznaniu udostępniał pomieszczenia młodzieży, zajmującej się działalnością antykomunistyczną. Ponadto współredagował podziemne pismo „Ku Słońcu”,  wydawane przez 13 Szczep Harcerski „Poznańska Czarna Trzynastka” im. hetmana Jana Zamoyskiego. Służba Bezpieczeństwa próbowała doprowadzić do zwolnienia Janusza Hellera ze stanowiska kierownika DK „Krąg”, jednak nie pozwolił na to samorząd osiedlowy działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej Poznań-Grunwald.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej