Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klimek Marek

Marek Telesfor Klimek

ur. w 1951 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Marek Klimek wraz z innymi osobami w nocy z 11 na 12 listopada 1972 r. na terenie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie dokonał podpalenia gablot organizacji młodzieżowych Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej oraz zniszczył materiały propagandowe związane z 50-leciem ZSRR oraz 25-leciem współpracy naukowo-technicznej między PRL i ZSRR. W związku z powyższym dnia 17 listopada 1972 r. został zatrzymany i na wniosek Prokuratury Powiatowej w Olsztynie tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Olsztynie. 
Wyrokiem Sądu Powiatowego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 1973 r. został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Niniejszy wyrok w dniu 8 marca 1974 r. został w całości utrzymany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie.  
W latach 80-tych XX wieku brał aktywny udział w organizowaniu niezależnego ruchu związkowego na terenie Inowrocławia i Kujaw Zachodnich, a po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”, pomoc osobom internowanym i represjonowanym. Zajmował się również kolportażem prasy podziemnej.
Z powodu prowadzonej działalności inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN