Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gotowski Krzysztof

Krzysztof Gotowski

ur. w 1954 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Krzysztof Gotowski w 1980 r. był uczestnikiem strajków sierpniowych w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych "Elektromontaż" w Bydgoszczy i członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Regionu Bydgoskiego. Wspierał logistycznie i organizacyjnie niezależne pisma: „Wolne Związki”, „Serwis Informacyjny”.  W marcu 1981 r. był uczestnikiem rozmów z przedstawicielami KW PZPR na temat zasad i form stałych kontaktów oraz uczestnictwa NSZZ „Solidarność” w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęconej sprawom rolnictwa i gospodarki żywieniowej oraz przedstawicielem MKZ w rozmowach rolników indywidualnych z władzami wojewódzkimi. W dniu 19 marca 1981 r. był jednym z przedstawicieli NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu WRN w Bydgoszczy, następnie członkiem Krajowego Komitetu Strajkowego. 
Internowany w okresie od 13 do 19 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Zwolniony z pracy, prowadził własną działalność gospodarczą i zatrudniał represjonowanych działaczy b. „Solidarności”. Udzielał również wsparcia finansowego strukturom opozycji. W 1986 r. został oskarżony w procesie bydgoskich opozycjonistów, następnie uniewinniony. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN