Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Ireneusz Cieśliński

ur. w 1952 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Studiował polonistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 70-tych XX w. związał się ze studenckim ruchem kulturalnym w Poznaniu. Od 1979 r. przebywał w Suwałkach. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydrukował pierwszą w Suwałkach nielegalną ulotkę, m. in. z listą internowanych. W lutym 1982 r. po zwolnieniu z pracy powrócił do Poznania. Od 1984 r. prowadził punkt kolportażowy czasopism podziemnych, w szczególności „Solidarność – Poznań”. 11.06.1985 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Śledztwo prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu. W więzieniu przebywał do 13.11.1985 r. Postępowanie zostało warunkowo umorzone na dwa lata. Na skutek aresztowania został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. W 1986 r. podjął pracę w Domu Kultury „Słońce” w Poznaniu, które w drugiej połowie lat 80-tych XX w. stało się ważnym ośrodkiem kultury niezależnej w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej