Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jeziorna Anna

Anna Danuta Jeziorna

ur. w 1959 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Począwszy od 1978 r. związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. Uczestniczka spotkań samokształceniowych. Podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 r. współorganizatorka marszu z krzyżem studentów z Miasteczka Studenckiego do klasztoru paulinów na Skałce. Kolportowała także wydawnictwa drugoobiegowe.
Od 1979 r. zaangażowana w działalność Ruchu Młodej Polski, będąc organizatorką działalności poligraficznej, biorąc udział w wydawaniu „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”. W latach 1980-81 organizatorka niezależnych obchodów świąt narodowych 11 listopada i 3 maja. Przed wprowadzeniem stanu wojennego zatrudniona w biurze prasowym Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo łączniczka przekazująca wiadomości ze Śląska dotyczące strajków, w tym z kopalni „Wujek” w Katowicach, a następnie kolporterka wydawnictw podziemnych.
Od 1988 r. zaangażowana w tworzenie oświaty niepublicznej. Członek zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, założycielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie, pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, która rozpoczęła działalność we wrześniu 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
    • „Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 4 pod red. J. Olaszka, Warszawa-Katowice 2020