Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Małgorzata Zofia Kawulak-Staszko

ur. w 1955 roku w m. Zawoja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pani Małgorzata Kawulak-Staszko była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb” w Cieszynie. 
Dnia 18 XII 1981 r. została zatrzymana pod zarzutem niezaprzestania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz wytwarzania i rozpowszechniania ulotek. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie z dnia 21 XII 1981 r. Pani Małgorzata Kawulak-Staszko została tymczasowo aresztowana. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 15 I 1982 r. Pani Małgorzata Kawulak-Staszko została skazana na 2 lata pozbawienia wolności. Przebywała w Aresztach Śledczych w Cieszynie i Myślenicach oraz w Zakładach Karnych w Bydgoszczy Fordonie i Krzywańcu. Zwolniona w dniu 25 IV 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej