Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bugryn Ryszard

Ryszard Władysław Bugryn

ur. w 1938 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2017
Biogram
Ryszard Władysław Bugryn od 1959 r. pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu. W 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wszedł również w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego spotykał się z innymi działaczami NSZZ „Solidarność”, był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii oo. Dominikanów w Jarosławiu oraz brał czynny udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych. W latach 1982-1988 działał w jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich w Jarosławiu kierowanej przez Kazimierza Ziobrę. W grudniu 1987 r. stanął na czele Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Jarosławskiej, której powołanie skonsolidowało działalność lokalnej opozycji. Brał udział w reaktywowaniu lokalnych struktur NSZZ „Solidarność”, a w roku 1989 wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jarosławiu.
W związku z nielegalną działalnością opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, w jego domu przeprowadzano rewizje, a w 1983 i 1984 r. został również skazany na kary grzywny przez Kolegium do Spraw Wykroczeń w Jarosławiu. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN