Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Obernikowicz Wojciech

Wojciech Obernikowicz

ur. w 1948 roku w m. Lenie Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Wojciech Obernikowicz, rolnik z m. Kolankowo w pow. Lipno, od przełomu lat 70 i 80 XX w. był współorganizatorem i działaczem niezależnych, rolniczych związków zawodowych w regionie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Od początku lat 80-tych uczestniczył w procesie jednoczenia bądź współpracy krajowych nurtów rolniczych związków zawodowych, współistniejących równolegle na terenie kraju. Brał udział w ogólnopolskich spotkaniach działaczy NSZZ „Solidarność Wiejska”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz spotkaniach z działaczami KOR oraz działaczami NML (Niezależna Myśl Ludowa).
W listopadzie 1980 r. wszedł w skład powołanego Prezydium Krajowej Rady Porozumiewawczej Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych „Solidarność”, reprezentując region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskej. W październiku 1981 r. Rada została przekształcona w Krajową Komisję Porozumiewawczą  NSChZZ „Solidarność”, a Wojciech Obernikowicz został powołany do składu Sekretariatu. 
Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Strajkowego podczas trwającego od 23 listopada do 7 grudnia 1981 r. okupacyjnego strajku chłopskiego w gmachu Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku. 
Za powyższe został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 18 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nadal utrzymywał kontakty z działaczami zdelegalizowanych struktur „Solidarności Chłopskiej” oraz NSZZ „Solidarność”. Był również  zaangażowany w organizowanie pomocy dla rodzin internowanych rolników. 
W dniu 13 września 1982 r. został ponownie internowany  w Ośrodku Odosobnienia we Włocławu-Mielęcinie, w którym przebywał do dnia 8 grudnia 1982 r. 
Dnia 15 kwietnia 1983 r., po wcześniejszym anulowaniu zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych, obowiązującego do grudnia 1986 r., uzyskał zgodę na wydanie paszportu i wyjazd na pobyt stały do USA.  W 1989 r. powrócił do Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN