Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tachasiuk Henryk

Henryk Stanisław Tachasiuk

ur. w 1962 roku w m. Golczewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Po 13 grudnia 1981 r. zaangażował się w działalność nielegalnych struktur Związku. Od 1981 r. był członkiem Komitetu Katyńskiego. W latach 1986-1989 współpracował z Tymczasową Komisją Zakładową w ZM „Ursus”, m.in. uczestniczył w akcjach ulotkowych, kolportażu wydawnictw bezdebitowych, zbieraniu składek na cele związkowe. Od 1987 r. brał udział w działaniach zmierzających do odtworzenia Związku w zakładzie pracy. W latach 1987-1988 uczestniczył w spotkaniach członków nieformalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” ZM „Ursus”, strajku w sierpniu 1988 r. oraz kolportażu prasy i ulotek. 30 kwietnia 1988 r. zatrzymano go prewencyjnie (w związku z obchodami 1 Maja). 6 lutego 1989 r. został przeszukany przez Straż Przemysłową ZM „Ursus”, w trakcie rewizji odnaleziono przy nim 1200 egzemplarzy nielegalnych wydawnictw. Za powyższe został ukarany dyscyplinarnie przez kierownictwo zakładu. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów