Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kruszyńska-Gust Zofia

Zofia Kruszyńska-Gust

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pani Zofia Kruszyńska-Gust była związana z opozycją antykomunistyczną od końca lat 70, kiedy zaangażowała się w działalność Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela m.in. poprzez kolportaż pisma „Bratniak”.  Od 13 czerwca 1978 r. była rozpracowywana przez Wydział III KWMO w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Alka”, 21 grudnia 1978 r. przekwalifikowanej na kwestionariusz ewidencyjny o tym samym kryptonimie i zakończonej w dniu 30 sierpnia 1989 r. 
W lipcu 1979 roku znalazła się w gronie założycieli Ruchu Młodej Polski i sygnatariuszy deklaracji ideowej tej organizacji. W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej i Porcie Gdańskim. 
W okresie od października 1980 r. do stycznia 1983 r. była pracownikiem sekretariatu Krajowej Komisji Porozumiewawczej „S”, a następnie Komisji Krajowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej