Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pszczółkowski Leszek
Leszek Stanisław Pszczółkowski
ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

W latach 1982-1989 był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Wołominie oraz współpracownikiem Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności. Uczestniczył w przygotowywaniu i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Brał udział demonstracjach i uroczystościach patriotycznych. W 1989 r. prowadził Biuro Wyborcze Oddziału NSZZ „Solidarność” w Wołominie.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków